Vítkov

O aplikaci Missae verze 20230226

Stav informací o bohoslužbách na webových stránkách většiny farností je neúplný. Nejčastěji zde nalezneme pouze statické údaje o pravidelných začátcích mší, mnohdy už několik let neaktualizované.
Vytvořil jsem proto jednoduchou aplikaci pro plánování katolických bohoslužeb Missae, pomocí níž mohou kněží a pověření členové farnosti podle oprávnění přidělených administrátorem webu aktualizovat přímo ze svého internetového prohlížeče údaje o mších, zapisovat intence, ohlášky, plánovat lektorskou službu a hudební doprovod, případně se domlouvat přímo na webu pomocí vzkazů viditelných přihlášeným účastníkům.

Popis pro farníky a anonymní návštěvníky


Na domácí stránku farnosti se vracíme klepnutím na její logo nahoře. Na výchozí stránce aplikace Missae se zobrazuje přehled bohoslužeb aktuálního kalendářního týdne. Na tuto stránku se vracíme tlačítkem

Dnešní den je zvýrazněn červeným orámováním. Ke každé bohoslužbě se zobrazují následující informace:

Při zastavení kurzoru myši nad kterýmkoli tlačítkem nebo obrázkem se v informační bublině zobrazí stručná informace, případně nápověda, co se stane po kliknutí. Podržením myši nad obrázkem druhu bohoslužby můžeme zjistit, kdo a kdy naposledy tyto informace aktualizoval.

K prohlížení plánu na další týdny jsou určena tlačítka a . K rychlejšímu přesunu do budoucnosti nebo minulosti můžeme využít ročního liturgického kalendáře , který je funkční pro léta Páně 1971 až 2037.

Tlačítko zobrazuje seznam písní ze společného zpěvníku českých a moravských diecézí a u každého titulu počet, kolikrát a kdy naposledy byla píseň uvedena v přehledu bohoslužeb. Stiskem tlačítek v záhlaví se tabulka seřadí podle zvoleného údaje, opakovaným stiskem se směr řazení obrací.

Chceme-li týdenní přehled vytisknout, je vhodné využít tlačítko , které otevře novou stránku s týmiž informacemi, avšak bez tlačítek a odkazů, které by beztak na papíře nefungovaly.

Odkazy


Základní internetová adresa (URL) rozpisu bohoslužeb je https://farnostvitkov.cz/bohosluzby. Ta ukazuje vždy na aktuální týden v okamžiku jejího použití.

Chceme-li odkázat na rozpis konkrétního týdne, stačí za odkaz přidat parametr index.php?t=YYYYTT, kde YYYY je rok a TT dvojciferné číslo týdne v občanském kalendáři. Například pro devátý týden roku 2023 bude podoba odkazu
https://farnostvitkov.cz/bohosluzby/index.php?t=202309. Na tiskovou verzi odkážeme tak, že namísto index použijeme typus, tedy
https://farnostvitkov.cz/bohosluzby/typus.php?t=202309.

Přidáním dalšího parametru k URL #dRRRRMMDD docílíme toho, že se prohlížeč vertikálně nastaví na konkrétní datum DD.MM.RRRR, například pro neděli 19.března 2023 (11. týden) to bude odkaz
https://farnostvitkov.cz/bohosluzby/index.php?t=201310#d20130305. Pokud takový odkaz pošleme mailem, příjemci se po jediném klepnutí bez dalšího listování zobrazí požadovaný den a snadno se tak přesvědčí, že byla naplánována požadovaná intence nebo že má mít v tomto dni třeba lektorskou službu.

Po přihlášení


Farníci, kterým byl administrátorem webu farnosti založen účet, nastavena oprávnění a zadáno počáteční heslo, mohou upravovat údaje na webu, jakmile se identifikují svými iniciálami a heslem po stisknutí . Přihlášenému uživateli se zobrazí další pomocná tlačítka:

Správa, tj. zakládání a mazání uživatelů, možnost nastavení hesla, oprávnění a kontaktních údajů. Zaškrtnutím odpovídajících okének mohou být uživatelům nastavena oprávnění k úpravám údajů:
Rit - zadávat a rušit bohoslužby, intence, ohlášky, šablonu.
Lec - zadávat obsah čtení, určovat lektory.
Mus - určovat hudební doprovod.
Hom - spravovat ostatní uživatele a jejich oprávnění.

Zadání pravidelně konaných bohoslužeb, které se budou zobrazovat ve všech týdnech jako výchozí volby, dokud administrátor neupřesní jinak. Bohoslužby ze šablony se zobrazují v dosud nenaplánovaných týdnech, včetně daleké budoucnosti. Jakmile byla aspoň jedna bohoslužba některého dne upravena, například doplněním intence nebo opravou času konání, obsah šablony je automaticky zkopírován do tohoto dne a její později provedené změny již se v přehledu bohoslužeb nepromítnou.

Tento deník zaznamenává, kdy se který uživatel přihlásil a jaké zásahy prováděl. Lze zde také zapisovat vzkazy pro ostatní uživatele, které jim budou avizovány elektronickou poštou.

Uživatelům s oprávněním Rit se v levém sloupci každého dne přehledu mší zobrazí možnost přidat novou bohoslužbu v tomto dni.

Toto tlačítko pod ikonou existující bohoslužby umožňuje upřesnit její údaje, připadně ji celou zrušit.

Návod k instalaci


K využívání aplikace Missa je nutné, aby poskytovatel prostoru pro webové stránky (webhosting) umožňoval interpretaci skriptů v jazyce PHP a použití databáze MySQL. Administrátor webových stránek farnosti zpravidla provozuje jejich identickou kopii na svém domácím počítači a teprve doma vyzkoušené stránky pak kopíruje na oficiální server webhostingu. K provozování kopie stránek na domácím počítači je nutné mít na něm nainstalován webový server, např. IIS, PersonalWebService nebo Apache, dále podporu skriptů PHP a databázovou službu MySQL. Návod pro zprovoznění trojice Apache, PHP, MySQL na domácím počítači je například zde. K ovládání služby MySQL a počátečnímu založení databáze a jejího uživatele budete potřebovat vhodný nástroj, jako např. phpMyAdmin nebo Adminer.

Čeština je v databázi i ve skriptech Missae kódována v UTF-8, pro úpravu skriptů je tedy nutné mít plaintextový editor, který s tímto kódováním umí pracovat, například PSPad (nelze použít Notepad/Poznámkový blok ani Word).

Postup instalace:

 1. Ve výchozím domovském adresáři webu farnosti (webroot) vytvořte podadresář bohosluzby a v něm rozbalte poslední verzi aplikace získanou stažením souboru www.vitsoft.info/missae.zip.
  Pokud už jste program používali a chcete pouze provést aktualizaci novější verzí missae.zip, před jejím rozbalením si zazálohujte soubor data.php.
 2. Soubor missae.zip obsahuje několik obrázků a skriptů v jazyce PHP. Před zprovozněním aplikace je nezbytné upravit pouze jediný z nich: data.php.
 3. Připojte se ke službě MySQL např. pomocí phpMyAdmin jako uživatel root a heslem zadaným při instalaci MySQL, případně pomocí údajů, které by měl sdělit webhosting. Po připojení k MySQL vytvořte novou prázdnou databázi nazvanou např. bohosluzby a vytvořte uživatelský účet k této databázi se stejným jménem. Účet musí mít k této databázi oprávnění CREATE, ALTER, INDEX, DROP.
 4. Otevřte editorem soubor data.php a zadejte přístupové údaje z předchozího kroku do proměnných $ServerDb, $NazevDb, $KontoDb, $HesloDb.
 5. Obdobným způsobem zadejte proměnné $ServerSMTP, $KontoSMTP, $HesloSMTP, $FromSMTP. Také tyto údaje by měl poskytnout webhosting. Na domácím počítači jsou to stejné údaje, kterými konfigurujete svého emailového klienta Outlook, Thunderbird apod. Nebudou-li údaje SMTP správně nastaveny, Missae nebude možné využít k odesílání mailových vzkazů mezi přihlášenými účastníky, ale jinak by měla fungovat normálně.
 6. V souboru data.php nadefinujte místa konání bohoslužeb ve vaší farnosti (pole $loci) a zkontrolujte také ostatní parametry, zejména $NazevServeru a $Folder.
 7. Podívejte se internetovým prohlížečem na stránku aplikace Missae, tj. zadejte adresu http://farnostvitkov.cz/bohosluzby/ anebo prostě klepněte sem.. Měli byste dostat chybové hlášení, že v databázi nejsou vytvořeny tabulky.
 8. Spusťte instalační skript http://farnostvitkov.cz/bohosluzby/instaluj.php, který v databázi naformátuje tabulky missa, imago, log, homo a vytvoří provizorní administátorský účet s názvem a heslem uvedeným v souboru data.php.
 9. Přejděte v prohlížeči na výchozí stránku aplikace Missae. Měl by být vidět dosud nevyplněný rozpis dnešního týdne. Přihlaste se jako admin s provizorním heslem, přejděte na stránku , zvolte si své nové definitivní heslo a v řádku svého účtu admin je vyplňte do obou polí Heslo a Kopie. Nezapomeňte pak stisknout .
 10. Stále na stránce Účty založte účty pro další osoby, které budou na úpravách přehledu bohoslužeb spolupracovat nebo které mohou figurovat v rozpisu jako koncelebranti, cizí zpovědníci, lektoři, zpěváci apod. Pokud chcete, aby se mohli přihlašovat a provádět úpravy, zadejte jim provizorní heslo, které jim později sdělíte. V opačném případě ponechte políčka Heslo a Kopie prázdná.
 11. Přejděte na stránku Šablona a pomocí tlačítka nadefinujte pravidelně konané bohoslužby, nejprve o svátcích, a pak pro běžné dny kalendářního týdne.
 12. Po ověření funkčnosti aplikace asi budete chtít upravit její vzhled, především obrázek loga farnosti, který se zobrazuje v záhlaví, a možná také upravit barevné odstíny definované v souboru missae.css do souladu se zbytkem farního webu.
 13. Pokud jste úspěšně vyzkoušeli aplikaci na domácím počítači, překopírujte ji na web farnosti a postup zopakujte na tomto provozním serveru. Po úspěšném vytvoření tabulek v databázi je vhodné kvůli bezpečnosti na provozním webu smazat skript instaluj.php.
 14. Na výchozí stránku vaší farnosti přidejte odkaz na nový přehled bohoslužeb, tj. adresu /bohosluzby/ nebo /bohosluzby/index.php

Podpora


Aktuální verze 20230226 oproti prvotní verzi 20120610 změnila zastaralý driver mysql za mysqli, takže nyní funguje s PHP5 i s PHP7.

Pro řešení problémů s instalací webového serveru, databáze či skriptovacího jazyka existují specializovaná diskusní fóra i v češtině. Při potížích s aplikací Missae zkuste vznést dotaz na některém oborovém fóru, případně požádejte o radu místního IT odborníka.

Licence


Aplikace Missae je freeware, tzn. že může být bezplatně využívána a neomezeně šířena v původní podobě.

Rovněž všechny pomocné služby potřebné k běhu Missae zmíněné v návodu k instalaci (Apache, PHP, MySQL, phpMyAdmin, PSPad) jsou zdarma k dispozici na svých webových stránkách a bývají běžně nainstalovány na většině placených i neplacených webhostingů.

Administrátor může při instalaci upravit seznam míst, kde se bohoslužby konají, dále modifikovat design aplikace, seznam občanských a církevních svátků, přeložit aplikaci z češtiny do jiného jazyka, přizpůsobit pro jiné křesťanské denominace, upravit přihlašovací stránku pro šifrované spojení https (je-li k dispozici serverový certifikát), upravit kód pro jinou databázi než MySQL, doplnit zálohování obsahu databáze.

vit$oft        

 

farnostvitkov.cz/bohosluzby
      Vytvořeno v aplikaci Missae 20230226 © vit$oft