Přehled bohoslužeb

15. týden 2020 (6. postní)


Neděle 5. 4. 2020
Mirka, Miroslava
sv.Vincenc Ferrerský
Květná neděle
9:15
Fara Vítkov
Mše sv. ODSLOUŽENO SOUKROMĚ NA FAŘE

(Za farníky, za nakažené a zemřelé na koronavirovou pandemii
a vše ostatní z oblasti “KORONAVIRUS“)

Pondělí 6. 4. 2020
Vendula, Venuše
sv.Notger
Úterý 7. 4. 2020
Heřman, Hermína
sv. Jan Křtitel de la Salle
Středa 8. 4. 2020
Ema
sv. Albert
Čtvrtek 9. 4. 2020
Dušan
sv. Marie Kleofášova
Zelený čtvrtek
17:00
Fara Vítkov
Mše sv. SOUKROMĚ (BEZ ÚČASTI LIDÍ) - čas uveden, abychom se mohli všichni duchovně spojit s Pánem Bohem a Ježíšem Kristem při Bohoslužbě v naší farnosti Vítkov.
Pátek 10. 4. 2020
Darja
sv. Michael de Sanctis
Velký pátek
17:00
Fara Vítkov
Bohosl. slova SOUKROMĚ (BEZ ÚČASTI LIDÍ) - čas uveden, abychom se mohli všichni duchovně spojit s Pánem Bohem a Ježíšem Kristem při Bohoslužbě v naší farnosti Vítkov.
Sobota 11. 4. 2020
Izabela
sv. Stanislav
Bílá sobota
17:00
Fara Vítkov
Mše sv. SOUKROMĚ (BEZ ÚČASTI LIDÍ) - čas uveden, abychom se mohli všichni duchovně spojit s Pánem Bohem a Ježíšem Kristem při Bohoslužbě v naší farnosti Vítkov.
Neděle 12. 4. 2020
Julius
sv. Julius
Zmrtvýchvstání Páně
9:15
Fara Vítkov
Mše sv. SOUKROMĚ (BEZ ÚČASTI LIDÍ) - čas uveden, abychom se mohli všichni duchovně spojit s Pánem Bohem a Ježíšem Kristem při Bohoslužbě v naší farnosti Vítkov.
PROŽIJME I LETOŠNÍ VELIKONOCE S NADĚJÍ A V RADOSTI ZE VZKŘÍŠENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (které přece nepodléhá, ani nekončí s pandemií koronaviru !) ... PŘEJI VŠEM FARNÍKŮM POŽEHNANÉ VELIKONOCE ! MODLÍM SE ZA VÁS A TĚŠÍM SE, AŽ OPĚT SPOLEČNĚ V KOSTELE BUDEME CHVÁLIT BOHA A TUTO RADOST SDÍLET SPOLEČNĚ I OSOBNĚ !!! ... P. Miroslav, farář

15.týden 2020
6. postní


 

farnostvitkov.cz/bohosluzby
      Vytvořeno v aplikaci Missae 20120610 © vit$oft