Vítkov

Kostely, kaple, kapličky

Přehled míst, kde se na Vítkovsku konají bohoslužby:

Nový chrám ve Vítkově


Nejkrásnější stavbou ve Vítkově a širokém okolí je novogotický farní chrám, zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie. Před jeho výstavbou proběhla soutěž a ze šedesáti došlých návrhů na stavbu kostela zvítězil návrh Václava Matusche z Vejprt. S pozemními pracemi bylo započato 27. září 1909. Počátkem roku 1914 byla stavba kostela již dokončena, avšak válka brzdila opatřování vnitřního zařízení, takže teprve 15. října 1918 mohl být chrám vysvěcen.

Kostel stojí na vyvýšeném místě na východní straně města, je zdaleka viditelný a dodává celému městu pěkný vzhled. Je zajímavé, že v kronice města je toto místo označeno jako nevhodné, nezapadající do krajiny, což vyplývalo zřejmě z toho, že město bylo malé a kostel byl vlastně na jeho okraji. Dnes je kostel již součástí městské zástavby. Ač kostel stojí na kopci, při kopání základu překvapil dělníky silný pramen vody, který vytryskl z tohoto kamenitého kopce. Voda posloužila pro celou stavbu, pramen je dodnes činný. Pod sakristií musela být proto zbudována šachta, ze které je voda odváděna do kanalizace.

Unikátem v interiéru je skořepinová klenba. Ve věži jsou umístěny dva cenné zvony. Větší z nich, sv. Josef, má průměr 110 cm, menší sv. Markéta 88 cm.

Kostel je vystavěn ve tvaru kříže. Má jednu hlavní loď s vysoko žebrovanou klenbou a dvě boční lodě, které jsou podstatně nižší, každá z nich má boční oltář. Je stavěn z místního kamene, získaného převážně při kopání základů. Novogotika krášlí i vnitřek chrámu. Klenutí, vitrážová okna, oltáře, zpovědnice, křížová cesta umístěná ve výklencích silných zdí i každý další předmět dodržují daný sloh. Zvláště vyniká nádherný hlavní oltář, zhotovený firmou Ferdinanda Stufflesera z Grodner Thalou, údajně z vítkovského lipového dřeva. Krásné malby oken v presbytáři zajišťovala firma Richarda Schleina z Grottau.

Na konci druhé světové války byl kostel poškozen, jeden granát urazil rameno kamenného kříže nad střechou, jiný rozbil okna, přičemž tlak vzduchu vyrazil mnoho tabulí malovaných oken. Byl však opraven ze sbírek a státního příspěvku a 28. září 1946, v den svátku národního světce sv. Václava byl znovu vysvěcen. V době komunistické éry byl kostel terčem pro vandaly, kteří postupně vytloukli malovaná okna. Zničena byla rovněž břidlicová krytina střech kostele a věží, poškozena jejich konstrukce. Z výtěžků sbírek mezi našimi občany, příspěvků státu a příspěvků z ciziny bylo možno zahájit rekonstrukci elektroinstalace, opravu nátěrů střechy, vnitřních omítek, kanalizace, schodů a odvodnění kostela. Po dokončení prací byl 28. dubna 1994 novogotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, před ním stojící socha sv. Marka a současně přilehlý městský park prohlášen za kulturní památku. Kostel tak opět slouží svému účelu a občas se v něm konají koncerty zejména klasické a duchovní hudby.

Navigační souřadnice: 49.7741178N, 17.7560264E.

 


 

Návrat zpět na přehled kostelů

 

Toplist.cz