Vítkov

Svátosti a svátostiny

Autorem popisu většiny svátostí je P. Antonín Audy z bílinské farnosti, od něhož je s jeho souhlasem v r.2009 převzal J.Mikula.

Kdo má zájem o křest, svatbu, pohřeb apod., měl by se nejprve obrátit na farní úřad.


Mše svatá
Křest svatý
Svátost biřmování
Zpověď - svátost smíření
Pomazání nemocných
Pohřeb
Svátost kněžství
Svátost manželství

 

Toplist.cz