Vítkov

Svátosti a svátostiny

Autorem popisu většiny svátostí je P. Antonín Audy z bílinské farnosti, od něhož je s jeho souhlasem v r.2009 převzal J.Mikula.

Kdo má zájem o křest, svatbu, pohřeb apod., měl by se nejprve obrátit na farní úřad.

Pohřeb


Církevní pohřeb je nejlépe domluvit na farním úřadě dříve než s pohřební službou, aby nedošlo ke kolizi termínu s jinou bohoslužbou. Pohřební obřad může mít několik variant: pohřební mše, pohřeb do hrobu, rozloučení před kremací, uložení urny.

Pro matriční záznam budete potřebovat jméno a příjmení zesnulého (i za svobodna), datum a místo jeho narození, datum a místo jeho úmrtí, adresu jeho posledního trvalého pobytu, příčinu smrti (je-li ve chvíli jednání známa), zda byl u zesnulého před smrtí kněz a posloužil mu svátostí nemocných.

 

Návrat zpět na přehled svátostí

 

Toplist.cz