Vítkov

Přehled bohoslužeb

10. týden 2013 (3. postní)


Neděle 3. 3. 2013
Kamil
sv. Kunhuta
7:30
Klokočov
Mše sv. Za farníky.
mišev

9:15
Starý kostel Vítkov
Mše sv. Za živé a zemřelé dobrodince a za Boží požehnání pro rodiny Dostálovu a Satkovu.
mišev

503 309, 790
klapr
11:00
Staré Těchanovice
Mše sv.
mišev

Pondělí 4. 3. 2013
Stela
sv. Kazimír
17:00
Starý kostel Vítkov
Mše sv. Za zemřelého tatínka.
mišev

Úterý 5. 3. 2013
Kazimír
sv. Teofil (Bohumil)
17:00
Starý kostel Vítkov
Večeřadlo
Středa 6. 3. 2013
Miroslav
sv. Friedrich (Bedřich, Miroslav)
17:00
Starý kostel Vítkov
Mše sv. Za zemřelé příbuzné.
mišev

Čtvrtek 7. 3. 2013
Tomáš
sv. Perpetua a Felicita (Blažena)
15:00
Klokočov
Mše sv.
mišev

pek
Pátek 8. 3. 2013
Gabriela, Zoltán
sv. Jan z Boha
16:45
Starý kostel Vítkov
Adorace
mišev

17:15
Starý kostel Vítkov
Mše sv. Za zemřelého Františka Hluchníka, manželku, dceru, 2 syny, zetě a vnuka.
mišev

Sobota 9. 3. 2013
Františka
sv. Františka Římská
9:30
Domov důchodců
Mše sv.
17:00
Starý kostel Vítkov
Mše sv. s nedělní platností.
mišev

Neděle 10. 3. 2013
Viktorie
sv. Jan Ogilvie
7:30
Klokočov
Mše sv. Úmysl paní Kučerkové.
mišev

9:15
Starý kostel Vítkov
Mše sv. Za zemřelého Josefa Urbánka, manželku a 3 dcery.
mišev

502 307,713,886
klapr
11:00
Staré Těchanovice
Mše sv.
mišev

10.týden 2013
3. postní


 

farnostvitkov.cz/bohosluzby
      Vytvořeno v aplikaci Missae 20230226 © vit$oft