ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VÍTKOV  

   Já jsem alfa i omega, počátek i konec ....