ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VÍTKOV
farní kostel nanebevzetí panny marie

  

 


Aktivní stránka: Kostely, kaple > Vítkov - starý kostel


Na okraji hřbitova, na místě původního dřevěného kostela gotického slohu, který byl malý a nízký (měl jen tři okna na šíři mužské dlaně), nechal r. 1625 Vilém Alexander Oderský vystavět nový kostel. Také tento vítkovský hřbitovní kostel je zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie a je jednolodní. Obnoven byl v roce 1830 a znovu po požáru v roce 1860.
Kostel zaznamenal největší změny za Patera Františka Pevného, na přelomu 80. let minulého století. Z těchto oprav a úprav patří mezi nejdůležitější:
přístavba části kostela (mimo dosavadní půdorys), ve které je zpovědnice, včetně venkovní kanalizace okolo celého kostela; instalace rozvodu vody a odpadu, vybudování WC
změna vybavení ambonu odstraněním starého dřevěného oltáře a celková změna vnitřního uspořádání instalací nového obětního stolu, křtitelnice, svatostánku a doprovodných předmětů
instalace elektrických akumulačních kamen do vlastního prostoru kostela i zákristie
stavební úprava kůru, ale hlavně pořízení nových elektrofonických varhan (náklad přibližně 500.000 Kč!)
ozvučení kostela (mikrofony, zesilovač, reproduktory)
nové koberce
instalace nového osvětlení obrazů křížové cesty
U kostela se nachází kamenný kříž, kvalitní kamenická práce, datovaná nápisem do roku 1827. Součástí areálu kostela je také ohradní zeď z lomového kamene. Za zmínku stojí bronzová socha Ježíše Krista, jejíž fotografie je na pozadí webových stránek naší farnosti. Autorem sochy je vítkovský sochař Josef Mühr, socha byla instalována v r. 1905.
 

 

Fotografie: Jindřich Mikula a Jiří Mikula

TOPlist

Jakékoliv připomínky, návrhy změn, doplnění, nové zprávy apod. přivítá
Římskokatolická farnost Vítkov

© 2006

Aktualizace stránky:
19. 09. 2011