ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VÍTKOV
farní kostel nanebevzetí panny marie

  

 


Aktivní stránka: Kostely, kaple > Vítkov - nový kostel


Nejkrásnější stavbou ve Vítkově a širokém okolí je novogotický farní chrám, zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie. Před jeho výstavbou proběhla soutěž a ze šedesáti došlých návrhů na stavbu kostela zvítězil návrh Václava  Matusche z Vejprt. S pozemními pracemi bylo započato 27. září 1909. Počátkem roku 1914 byla  stavba kostela již dokončena, avšak válka brzdila opatřování vnitřního zařízení, takže teprve 15. října 1918 mohl být chrám vysvěcen.

Kostel stojí na vyvýšeném místě na východní straně města, je zdaleka viditelný a dodává celému městu pěkný vzhled. Je zajímavé, že v kronice města je toto místo označeno jako nevhodné, nezapadající do krajiny, což vyplývalo zřejmě z toho, že město bylo  malé a kostel byl vlastně na jeho okraji. Dnes je kostel již součástí městské zástavby. Ač kostel stojí na kopci, při kopání základu  překvapil dělníky  silný pramen vody, který vytryskl z tohoto kamenitého kopce. Voda posloužila pro celou stavbu, pramen je dodnes činný.  Pod sakristií musela být proto zbudována šachta, ze které je voda odváděna do kanalizace.

Kostel je stavěn ve tvaru kříže. Má jednu hlavní loď s vysoko žebrovanou klenbou a dvě boční lodě, které jsou podstatně nižší, každá z nich má boční oltář.  Je stavěn z místního kamene, získaného převážně při kopání základů.  Novogotika krášlí i vnitřek  chrámu. Klenutí, vitrájová okna, oltáře, zpovědnice, křížová cesta, umístěná ve výklencích silných zdí i každý další předmět dodržují daný sloh. Zvláště vyniká nádherný hlavní oltář, zhotovený firmou Ferdinanda Stufflesera z Grodner Thalou, údajně z vítkovského lípového dřeva. Krásné malby oken  v presbytáři zajišťovala firma Richarda Schleina z Grottau.

Vitrájové okno z portálu do kostela otevírá webové stránky naší farnosti.

Na konci druhé světové války byl kostel poškozen, jeden  granát urazil rameno kamenného kříže nad střechou, jiný rozbil okna, přičemž tlak vzduchu vyrazil mnoho tabulí malovaných oken. Byl  však opraven ze sbírek a státního příspěvku a 28. září 1946 v den svátku národního světce sv. Václava  byl znovu vysvěcen.

V době komunistické éry byl kostel terčem pro vandaly, kteří postupně vytloukli malovaná okna. Zničena byla rovněž břidlicová krytina střech kostele a věží, poškozena jejich konstrukce. Z výtěžků sbírek mezi našimi občany (včetně příspěvků státu) a příspěvků z ciziny bylo možno zahájit rekonstrukci elektroinstalace, opravu nátěrů střechy, vnitřních omítek, kanalizace, schodů a odvodnění kostela. Po dokončení prací byl 28. dubna 1994 novogotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, před ním stojící socha sv. Marka a současně přilehlý městský park prohlášen za kulturní památku.

Kostel tak opět slouží svému účelu a navíc se v něm konají koncerty vážné a duchovní hudby.

Detailní pohled na jednotlivá
zastavení křížové cesty

 

  

V letech 2013 a 2014 byla uskutečněna "generální oprava" kostela. O průběhu a výsledku se můžete informovat na stránce s textem článku P. Ševioly.

Fotografie: Jindřich Mikula a Jiří Mikula

TOPlist

Jakékoliv připomínky, návrhy změn, doplnění, nové zprávy apod. přivítá
Římskokatolická farnost Vítkov

© 2006

Aktualizace stránky:
25. 09. 2014