ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VÍTKOV
     farní kostel nanebevzetí panny marie
 

  

 

 


Aktivní stránka: Kostely, kaple >  Smírčí kříže


Smírčí kříže - tiší svědkové minulosti

Obvykle jsou masivní, často stojí samostatně volně v lese, v polích, ve vesnicích. Málo kdy jsou na nich patrné nápisy či symboly a tak se zdají býti nic neříkajícími. Pravdou ale je, že jsou tichými mementy tragických událostí, které se odehrály v dobách našich předků. 

Kamenné kříže neboli smírčí kříže najdeme po celé Evropě a v české krajině tvoří skupinu vůbec nejstarších dochovaných křížů. Jedná se o kříže monolitické (jednolité kusy), jejichž stáří se obvykle datuje na několik stovek let. Konkrétní tvar a podoba křížů se liší podle krajových zvyklostí stejně tak, jako materiál, ze kterého jsou vyrobeny. Obvykle byla však používána žula nebo velmi dobře opracovatelný pískovec. Jak již může naznačit samotné pojmenování křížů, jejich původ má spojitost s formou středověkého trestního práva, s tzv. právem smírčím.. Mimo to, že o osudu pachatelů nejrůznějších zločinů, nevyjímaje vraždy člověka, rozhodoval soud, často se také stávalo, že rozhodnutí o trestu bylo v kompetenci soukromých osob. Pokud se jednalo o zločin v podobě vraždy, nejčastěji v kompetenci nejbližších příbuzných oběti. V tomto případě mohli příbuzní využít právě smírčího práva. To spočívalo v uložení úkolu pachateli, který tak mohl z určité části odčinit svůj zločin a učinit tak pokání. Obvykle se kromě vyrovnání s postiženou rodinou jednalo též o vytesání a vztyčení kamenného kříže tam, kde ke zločinu došlo. Nutno podotknout, že smírčí smlouva nezajišťovala provinilci zproštění viny a tak smírčí kříže leckdy zhotovovali také osoby odsouzené k trestu smrti. Původně byly smírčí kříže situovány převážně ve volné krajině. Postupem času ale docházelo k jejich přemisťování a tak již dnes v mnoha případech nestojí na svém původním místě.

Pověst o panské jedli

Smírčí kříž nacházející se v Dolních Životicích je vyroben z hrubozrnného pískovce a je zasazený do betonového soklu. Jeho výška dosahuje zhruba 80 cm a jeho šířka činí kolem 60 cm. Nezhotovil ho však žádný vrah ani člověk, který by dnešnímu označení zločinec odpovídal. V obci stávala panská jedle, o které se mezi lidmi povídalo, že přináší neštěstí a smrt. A tak se jednoho dne zdejší mlynář rozhodl jedli pokácet. To se však nelíbilo štáblovickému pánovi a přikázal mlynáři za trest vyrobit kamenný kříž. Původně stával v polích a na nynější místo ho nechal přemístit na počátku 20. století hrabě Camillo Razumovsky. V roce 2008 byl kříž renovován. 


O tom, jak peníze štěstí nepřinesly

Další smírčí kříž se nachází v Budišově nad Budišovkou. Kříž vyrobený z pískovce je zhruba 1 m vysoký a 75 cm široký. V místě křížících se ramen a v pravé části hlavy lze spatřit pět důlků, jež jsou údajně kouzelné. Podle pověsti jednomu opavskému lékárníkovi dlužil dlouho dobu zapůjčené peníze jeho přítel budišovský rychtář. Lékárník už nechtěl déle na vrácení peněz čekat a tak se převlečen za žebráka do Budišova vydal. Rychtář mu peníze nakonec vrátil, avšak na zpáteční cestě byl opavský lékárník v lesích mezi Melčí a Lutultovicemi přepaden a zabit neznámým vrahem. Smírčí kříž nechal vztyčit právě budišovský rychtář. Stalo se tak z čisté úcty k příteli jako památka na jeho osobu, nebo snad vrah v lesích nebyl tak zcela neznámý?

Téměř po ramena zapadlý kamenný kříž můžeme najít také v Podlesí. Dochovaly se také informace o smírčím kříži, který byl umístěn v obci Kerhartice. V tomto případě se však kříž nedochoval.

 

Smírčí kříž 

Smírčí kříže v Dolních Životicích, v Budišově nad Budišovkou (zleva)

 


Podlesí u Budišova nad Budišovkou

 

Převzato z informací na internetu

TOPlist

Jakékoliv připomínky, návrhy změn, doplnění, nové zprávy apod. přivítá
Římskokatolická farnost Vítkov

© 2006

Aktualizace stránky:
29. 05. 2018