ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VÍTKOV
farní kostel nanebevzetí panny marie

  

 


Aktivní stránka: Novinky >   Slovo P. Ševioly 

 

Drazí farníci, bratři a sestry!
 

Nyní čelíme nebezpečí šíření nákazy novým koronavirem a zároveň se musíme vyrovnat s doprovodnými opatřeními naší vlády.

Situace se dále vyvíjí, …náš otec biskup František Václav Lobkowicz rozhodl o dočasném zákazu (zrušení) bohoslužeb (nedělních i ve všední dny) s účastí věřících.

Mše svaté budou i nadále kněžími slouženy za nepřítomnosti věřících.
 

Pokud si přejete, abych mši svatou odsloužil v ten samý den, na který byl Vámi objednaný úmysl, a nevadí Vám, že při ní nebudete fyzicky přítomni, dejte mi prosím vědět na tel. 603953827. Jinak mše svaté na Vaše úmysly budou obětovány („odslouženy“)  až po dohodě, v jiném termínu.
 

Chci totiž v současnosti mše svaté obětovat především za vás farníky a na úmysl „téma koronavirus“ (úmysly modliteb, ke kterým nás vybízí ČBK)

 

Budu k dispozici na faře a je možno (nejlépe telefonicky – tel. 603953827) domluvit si a přijmout svátost smíření na faře.

Také individuální návštěva nemocných po domluvě je možná.

Podle situace bude ve starém kostele Vítkov umožněna adorace a osobní modlitba věřících v čase a rozsahu, umožněném rozhodnutím vlády (pokud nedojde ještě k jejich dalšímu zpřísnění).

 

Nechť nynější můj, i váš smutek, že nemůžeme společně slavit mše svaté,


ROZŽEHNE JEŠTĚ VĚTŠÍ TOUHU, (ba až vyprahlost, žízeň) PO MŠI SVATÉ
A PROHLOUBÍ ÚCTU KE KRISTOVĚ OBĚTI V NAŠICH SRDCÍCH!!!

Také jako součást naší postní přípravy na Velikonoce, na Kristovo vzkříšení!

 

Drazí farníci, jisté odloučení ode mše svaté, které (po duchovní stránce) nyní prožíváme, mi připomíná:

- jak v těžkém zápalu plic před lety jsem slavil Velikonoce „bez vás“ … soukromě na faře Vítkov

- léta vojenské základní služby, kdy jsem jako bohoslovec CyriloMetodějské Bohoslovecké fakulty Litoměřice, ve funkci zdravotníka sloužil na Tuřanském letišti Brno a několik týdnů strádal bez možnosti mše svaté a svatého přijímání. Tehdy „za komunistů“ nebylo možno poslouchat mši svatou v rozhlase, ani sledovat v televizi. Já měl v ruce jen malý misálek (v němž jsem si „četl nedělní mše svaté“) a touhu v srdci na mši svaté být osobně přítomen

- možná nyní lépe chápeme a cítíme, co prožívali někteří naši němečtí rodáci z Vítkova, kteří zde, „doma“, naposledy slavili společně „poslední mši svatou“ … a pak ještě fotografie před kostelem a … odjezd pryč!  Uvědomil jsem si to včera, 13. března večer na „také naší poslední společné mši svaté“!

U nás a s námi je to však „Zaplať Pán Bůh“ dočasné.

Přeji Vám hodně síly a Božích milostí, zdraví a zůstaňme v duchu a modlitbě spojeni.

Těším se, až budu opět s Vámi slavit mši svatou – Kristovu oběť!

 

P. Miroslav Ševiola, farář

Poznámka: Zahrnuji vás všechny farníky – tj. i z NovoTěchanovické a Klokočovské farnosti.

14. 03. 2020

TOPlist

Jakékoliv připomínky, návrhy změn, doplnění, nové zprávy apod. přivítá
Římskokatolická farnost Vítkov

© 2006

Aktualizace stránky:
14. 03. 2020