ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VÍTKOV
farní kostel nanebevzetí panny marie

  

 


Aktivní stránka: Novinky >  Informace  P. Ševioly z 27. 04. 2020 

 

Drazí farníci, bratři a sestry!

     

Svátost smíření bude ve Vítkově ve starém kostele na hřbitově

ve středu 29. 4. od 16 hodin (předpoklad do 18 hodiny, nebo podle potřeby.

........................................................................................................................................

Nedělní mše svaté (i sobota večer s nedělní platností) zatím ve Vítkově ještě dočasně nebudou, poněvadž podmínkou zůstává počet účastníků Bohoslužeb do 15 lidí (včetně kněze) 

Protože rozdělit našich asi nedělních 60 farníků nelze z důvodu počtu mši svatých a nemožnosti vybrat z Vás "vyvolené".

S nedělními Bohoslužbami, prosím počkejte, až bude možno být účastných do 30 lidí. Pak se rozdělíte na 2 skupiny: 1. skupina v sobotu večer a 2. skupina v neděli.

Stále platí církevní dispens od účasti na nedělní mši svaté až do skončení mimořádných opatření = do úplného rozvolnění opatření = nynější předpoklad je tedy minimálně do 25. 5. 2020.

Mše svaté v týdnu ve Vítkově = pouze pro pravidelné návštěvníky bohoslužeb v týdnu = ti, kteří pravidelně chodili v týdnu. Platí 15 osob zatím. Buďme tedy ohleduplní a trpěliví!

 

Podmínkou účasti na svátosti smíření a bohoslužbách zůstává:

rouška, dezinfekce, a zatím dodržování účasti do 15 lidí

 

P. MiIroslav Ševiola, farář

 

TOPlist

Jakékoliv připomínky, návrhy změn, doplnění, nové zprávy apod. přivítá
Římskokatolická farnost Vítkov

© 2006

Aktualizace stránky:
27. 04. 2020