ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VÍTKOV
farní kostel nanebevzetí panny marie

  

 

 

 


Aktivní stránka: Novinky >  Informace  P. Ševioly z 19. 03. 2020 

 

Drazí farníci, bratři a sestry!
 

Na dnešní děkanské schůzi jsme se dohodli, že zpovídání k Velikonočním svátkům i k jejich slavení není teď ještě možné přesně specifikovat. Prozatím platí, že individuálně je možno domluvit telefonicky zpověď i svaté příjímání, návštěvu nemocného i sv. pomazání nemocných. Pro tyto účely můžete volat na č. 603953827.

Ohlášené sbírky a nedělní sbírky se ruší až do odvolání.

Případné pohřby budou bez mše svaté s účastí jen rodiny a zádušní mše svaté za zemřelé pak někdy později.

 

Milí farníci,

my kněží Vás chceme ujistit, že jsme s Vámi, že na Vás myslíme při mších svatých a modlitbách.

Bůh Vám žehnej ! ...

Buďme opatrní, tolerantní, nikoliv však bezradní! Virus je sice nakažlivý, ale panika nemá mít místo v životě křesťana.

Raději nechť je mnohem více mezi námi "nakažlivá" láska a povzbuzení! Rozumějte tomu tak, že se láska a povzbuzení má šířit mezi námi, aby nikdo nezůstal jen sám, ve svých obavách a strachu!

Proto se spolu modleme - třeba denně ve 20.00 hod., jak nás k tomu povzbuzuje i ČBK.

Je čas pro doma s dětmi ! ... čas pro rodinu ! ... čas pro nás !

19. 3. 2020

P. Miroslav

 

TOPlist

Jakékoliv připomínky, návrhy změn, doplnění, nové zprávy apod. přivítá
Římskokatolická farnost Vítkov

© 2006

Aktualizace stránky:
19. 03. 2020