ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VÍTKOV
farní kostel nanebevzetí panny marie

  

 


Aktivní stránka:  Kostely, kaple >  Klokočov - kostel

 

Ví někdo, kdo to byl Hans Kudlich?

Nedávno jsme si připomněli výročí 160 let od zrušení nevolnictví. O zrušení se zasloužil i rodák z Úvalna (okr. Bruntál) jménem Hans Kudlich (1823 – 1917), který jako nejmladší poslanec Vídeňského sněmu v roce 1848 byl spoluautorem návrhu zákona na zrušení poddanství, který vstoupil v platnost podpisem císaře Ferdinanda.

Po revolučních událostech, kterých se Kudlich aktivně zúčastnil, upadl u nového císaře Františka Josefa 1. v nemilost. Sněm byl rozpuštěn a poslanci byli zatýkáni. Hans Kudlich uprchl do Německa a potom do Švýcarska, kde dostudoval a oženil  se. Mezi tím byl v Rakousku odsouzen k trestu smrti a ze Švýcarska byl vyhoštěn. Odjel proto do Ameriky a usadil se v Hokebonu (stát New Jersey), kde provozoval lékařskou praxi. Byl činný v politice, ve spolcích a dosáhl významného společenského postavení. Do rodného Úvalna se během života ještě vrátil, ale necítil se tam už doma. Zemřel v Hokebonu ve svých 94 letech. Jeho zásluhou proběhly na venkově velké společenské změny a byl nazýván „Osvoboditel sedláků“.

S Hansem Kulichem nás spojuje pan Rudolf Vögler z rakouské obce Herrnbaumgarten,  se kterým nás pojí přátelství. Tento vitální penzista, velký znalec historie a propagátor Hanse Kudlicha, má  rodinné kořeny v Klokočově. Již poněkolikáté zorganizoval několikadenní autobusový zájezd z Rakouska do Úvalna na oslavy jubilea Hanse Kudlicha. Při této příležitosti se u nás v Klokočově zastavili a prohlédli si  kostel sv. Ondřeje. Účastníky zájezdu jsme seznámili se současným stavem a probíhajícími opravami. Setkání zpestřila hrou na housle Marie Kučerková z Klokočůvka a výklad pana Vöglera o jeho vztahu ke Klokočovu a zajímavostech kostela.

Znovu jsme se sešli ještě v neděli 31. srpna v Úvalně na mši svaté a setkání  příznivců Hanse Kudlicha v jeho rodném domě, za účasti mnoha oficiálních hostí z Česka, Polska a Rakouska. Prohlédli jsme si rodný dům - nyní je tam museum, rozhlednu Hanse Kudlicha jejich rodinný hrob.

Pěkný den, který jsme tam prožili, mě vybízí Vám doporučit toto místo jako tip na výlet.

                                                                    Kučerka Pavel, Klokočov

 

TOPlist

Jakékoliv připomínky, návrhy změn, doplnění, nové zprávy apod. přivítá
Římskokatolická farnost Vítkov

© 2006

Aktualizace stránky:
27. 12. 2008