ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VÍTKOV
farní kostel nanebevzetí panny marie

  

 


Ať nám Bůh dopřeje požehnané svátky velikonoční
a ať Svátek Zmrtvýchvstání Páně oslavíme zvoláním:
 

"Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky."
 

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho!
 Velázquez: Večeře v Emauzích
 

 

TOPlist

Jakékoliv připomínky, návrhy změn, doplnění, nové zprávy apod. přivítá
Římskokatolická farnost Vítkov

© 2006

Aktualizace stránky:
08. 04. 2009