ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VÍTKOV
farní kostel nanebevzetí panny marie

  

 


Aktivní stránka:  Fotogalerie 2020>   Tříkrálová sbírka 


Tříkrálová sbírka

 

V této příloze si můžete prohlédnout výsledky letošní sbírky od koordinátora Tříkrálové sbírky pro Charitu Odry, pod kterou s touto akcí spadáme - nepřehlédněte druhou stránku!

A na fotografiích kolednickou skupinku
a pak společné foto vedoucích vítkovských skupinek při závěrečném hodnocení letošního koledování. Toho se letos zúčastnili také ředitel Charity Odry Bc. Petr Kučerka a již zmíněný koordinátor Jiří Rosenstein.

Při povídání o zkušenostech z letošního koledování zazněla také tato příhoda:

 

Když jeden večer malé kolednice skončily svoji bohulibou činnost, měly hlad. Vedoucí skupinky je vzala do Kebab House Vítkov, který byl nejblíže. A jak byla děvčata ještě v roli, hned při příchodu spustila "My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujeme vám...". Pak si objednaly a když chtěla vedoucí platit, pan obsluhující "Turek" se mile usmál a pravil: "Dnes už jste zaplatily svým zpěvem a přáním." A když děkovaly, dodal: "Já děkuji vám."

 

Za fotografie děkujeme panu Josefu Pruskovi  

 

 

  

 

TOPlist

Jakékoliv připomínky, návrhy změn, doplnění, nové zprávy apod. přivítá
Římskokatolická farnost Vítkov

© 2006

Aktualizace stránky:
09. 02. 2020