ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VÍTKOV
farní kostel nanebevzetí panny marie

  

 

 


Aktivní stránka: 
Fotogalerie 2020 > Socha sv. Floriana 


Historie sochy svatého Floriana ve Vítkově

 

Na původně Čermenské ulici (dnes Budišovská) nechali manželé Cuculinovi v r. 1825 postavit u svého domu č. 76 sochu svatého Floriana. Dům po válce obýval advokát Dr. Preiss (jak si někteří starší občané pamatují) a který byl údajně v příbuzenském poměru se známou spisovatelkou Gabrielou Preissovou.

Socha byla v září roku 1949 znovu posvěcena tehdejším vítkovským farářem P. Bohumilem Zaňkou.

                     

                         

 

Další - sice nekvalitní, ale historická fotografie - byla pořízená během průvodu věřících kolem této sochy.

    
 

Ve farní kronice se ze zápisu v r. 1978 dočteme:

„Pro rozsáhlou výstavbu panelákových domů byl z Budišovské ul. přemístěn sloup sv.Floriána na roh farské zahrady (12.6.). Při této akci se „podařilo" ulomit světci hlavu. Místní kameník p. Szturc poškození opravil. Na novém místě se sloup lépe vyjímá než na původním."

Nová renovace  sochy i sloupu byla dokončena v červenci 2007. V předminulé zimě totiž do škvíry okolo navrtaného čepu (oprava při přemístování v r. 1978) zatekla voda, která následně zmrzla a odlomila polovinu hlavy.

Takže současný stav je vidět na následujících fotografiích, včetně nápisu na sloupu.

                  

 

O soše a sv. Floriánovi si občané mohli přečíst ve Vítkovském zpravodaji z ledna 2005.

 

Zpracováno podle podkladů a fotografií Z. Dostála a Josefa Pruska,

za což jim patří srdečný dík! 

 

TOPlist

Jakékoliv připomínky, návrhy změn, doplnění, nové zprávy apod. přivítá
Římskokatolická farnost Vítkov

© 2006

Aktualizace stránky:
30. 08. 2020