ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VÍTKOV
farní kostel nanebevzetí panny marie

  

 


Aktivní stránka:  Fotogalerie 2019>   1. adventní neděle 


První adventní neděle 2019 - starý kostel

 

Můžete se podívat na několik fotek ze začátku doby adventní. Věnec pletly a zdobily jako každý rok naše farnice. Mše sv. byla na začátku církevního roku obětována za živé i zemřelé farníky.

A co to vůbec je advent?

Advent (z lat. adventus = příchod) je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve byla doba adventní zároveň dobou postu, kdy byly zakázány zábavy, svatby a hodování.

V západní tradici je advent také dobou zklidnění. Odpovídalo to životnímu stylu našich předků, jejichž přirozeným rytmem byla intenzivní práce v době od jara do podzimu, kdy bylo nutné zvládnout veškeré zemědělské práce, a odpočinek v zimě, kdy se vykonávaly domácí práce jako draní peří, šití, pletení, předení, tkaní, apod.

Část převzata z https://cs.wikipedia.org/wiki/Advent

 

Několik fotografií z  první adventní neděle pořídil pan Josef Prusek, za což mu patří dík!
 
 

 
 


 
 

 
 

 
  

TOPlist

Jakékoliv připomínky, návrhy změn, doplnění, nové zprávy apod. přivítá
Římskokatolická farnost Vítkov

© 2006

Aktualizace stránky:
06. 12. 2019