ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VÍTKOV
farní kostel nanebevzetí panny marie

  

 

 


Aktivní stránka:  Bohoslužby >   Velikonoce 2020 
 

VELIKONOCE - největší křesťanské svátky!

I v době koronaviru!

     
   
O Velikonocích PodrobnĚ


 

 


Velikonoční třídenní,


tj. od večerní bohoslužby na Zelený čtvrtek do nedělní slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, stojí v samotném středu prožívání liturgického roku. V těchto dnech slavíme uskutečnění a dovršení Božího díla naší spásy skrze Ježíšovu smrt a zmrtvýchvstání. Pro skutečně věřícího křesťana je proto velmi důležité prožívat tyto události i ve společenství Církve (ve své farnosti) slavením společných liturgií.

Že společné veřejné sloužení bohoslužeb pro tento rok neplatí, je všem jistě dobře známo.

 

Bohoslužby budou pouze na faře,
bez účasti věřících a bez přisluhujících


 

ZELENÝ ČTVRTEK - 09. dubna 2020

Tento den mají svůj svátek všichni kněží a jejich spolupracovnici – ministranti, kostelníci, varhaníci, scholy.

Na faře v 17:00 h.

 Mystický dar vykoupení

VELKÝ PÁTEK - 10. dubna 2020

Je to den přísného postu! Znamená to v tento den zdrženlivost od masa a střídmost v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let a střídmost v jídle od 18 do 60 let. Střídmost v jídle znamená, že člověk může jíst 3x denně, ale jen jednou se může najíst plně.

Bohoslužba slova
na faře v 17:00 h

 

 


BÍLÁ SOBOTA
- 11. dubna 2020

Tento den trvá Církev na modlitbách u Kristova hrobu a očekává Jeho vzkříšení. Půst zdrženlivosti a újmy se doporučuje zachovávat i na Bílou sobotu, abychom s povznesenou a otevřenou duší vstoupili do radosti Zmrtvýchvstání Páně.

                                   

Vigilie vzkříšení na faře v 17:00 h
 


NEDĚLE
- 12. dubna 2020

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

(Boží hod velikonoční; největší křesťanský svátek)


Slavnostní mše svatá
na faře v 09:15 h


Pondělí velikonoční
- 13. dubna 2020

 

TOPlist

Jakékoliv připomínky, návrhy změn, doplnění, nové zprávy apod. přivítá
Římskokatolická farnost Vítkov

© 2006

Aktualizace stránky:
03. 04. 2020