ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VÍTKOV
farní kostel nanebevzetí panny marie

  


 

 


Aktivní stránka:  Bohoslužby >   Pobožnosti - Velikonoce 2019 
 

VELIKONOCE - největší křesťanské svátky!

     
   
O Velikonocích PodrobnĚ


 

 


Velikonoční třídenní,


tj. od večerní bohoslužby na Zelený čtvrtek do nedělní slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, stojí v samotném středu prožívání liturgického roku. V těchto dnech slavíme uskutečnění a dovršení Božího díla naší spásy skrze Ježíšovu smrt a zmrtvýchvstání. Pro skutečně věřícího křesťana je proto velmi důležité prožívat tyto události i ve společenství Církve (ve své farnosti) slavením společných liturgií.
 

ZELENÝ ČTVRTEK - 18. dubna 2019

Mše svatá na památku Večeře Páně bude od 17:00 h
ve staré kostele.

Tento den mají svůj svátek všichni kněží a jejich spolupracovnici – ministranti, kostelníci, varhaníci, scholy.

Po mši svaté bude následovat krátká adorace v „Getsemanské zahradě“.


V Kl
okočově bude mše svatá od 15:00 h.

 Mystický dar vykoupení

VELKÝ PÁTEK - 20. dubna 2019

Je to den přísného postu! Znamená to v tento den zdrženlivost od masa a střídmost v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let a střídmost v jídle od 18 do 60 let. Střídmost v jídle znamená, že člověk může jíst 3x denně, ale jen jednou se může najíst plně.

V 17:00 h začne ve starém kostele liturgie památky Umučení Páně (bohoslužba slova) a bude pokračovat adorací kříže a svatým přijímáním.


V Klokočově od  15:00 h bude liturgie památky Umučení Páně.


BÍLÁ SOBOTA
- 21. dubna 2019

Tento den trvá Církev na modlitbách u Kristova hrobu a očekává Jeho vzkříšení. Půst zdrženlivosti a újmy se doporučuje zachovávat i na Bílou sobotu, abychom s povznesenou a otevřenou duší vstoupili do radosti Zmrtvýchvstání Páně.

                                   
Velikonoční vigilie (bohoslužby světla, slova, křestní a eucharistická) začne v 20:30 h před starým kostelem požehnáním ohně, paškálu a křestní vody.
Prosíme, doneste si svíčky.
 


NEDĚLE
- 22. dubna 2019

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

(Boží hod velikonoční; největší křesťanský svátek)


Při slavnostní bohoslužbě v 09,15 h ve starém kostele budou žehnány velikonoční pokrmy.
Nezapomeňte si je s sebou donést a uložit na boční oltář.


V Klokočově bude mše svatá v 07:30 h a ve Starých Těchanovicích v 11:00 h.


Pondělí velikonoční
- 23. dubna 2019

Mše svatá 2. svátku velikonočního začne v 08:00 h ve starém kostele.

V Čermné ve Slezsku bude mše svatá v 10:00 h

 

TOPlist

Jakékoliv připomínky, návrhy změn, doplnění, nové zprávy apod. přivítá
Římskokatolická farnost Vítkov

© 2006

Aktualizace stránky:
15. 04. 2019