ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VÍTKOV
farní kostel nanebevzetí panny marie

  

 


Aktivní stránka: Katecheze >  Svátost biřmování 2017- informace


Příprava na Svátost biřmování 2017

 

S potěšení uvádíme, že Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, diecézní biskup Ostravsko-opavské diecéze, přijal prosbu naší farnosti a přislíbil udělení svátosti biřmování v sobotu 7. října 2017 při mši svaté.
 

Podrobnosti o svátosti biřmování  


Biřmování – stejně jako křest, jehož je naplněním – se uděluje pouze jedenkrát. Vtiskuje totiž do duše nezrušitelné duchovní znamení, "charakter", který zdokonaluje obecné kněžství věřících, přijaté při křtu, a "biřmovanec dostává moc veřejně vyznávat křesťanskou víru, téměř jako z úředního pověření".

Je vhodné, aby si kandidáti pro biřmování, tak jako pro křest, našli duchovní pomoc kmotra nebo kmotry. Doporučuje se, aby to byla táž osoba, která byla vybrána pro křest, aby se lépe zdůraznila jednota obou svátostí.

 

Několik základních podmínek pro přihlášení se a k udělení svátosti biřmování

 

  • Biřmovanec (kandidát přijetí svátosti biřmování) by měl mít v den přijetí svátosti nejméně 15 let - horní hranice není stanovena - samozřejmě křest a upřímná touha svátost biřmování a dary Ducha svatého přijmout;

  • Ten kdo chce přijmout tuto svátost by měl absolvovat přípravu, která by měla trvat alespoň rok a měla by být prožívána ve společenství;

  • V rámci přípravy bude postupně probráno několik náboženských témat na setkání biřmovanců. Setkání již probíhají a budou pokračovat vždy ve čtvrtky večer a to od 18 hodin na faře;

  • Součástí přípravy bude motivační rozhovor s knězem a písemný vědomostní závěrečný test;

 

Výzva:

Případní další zájemci o udělení svátosti biřmování - nestyďte či nebojte se přihlásit!

 

TOPlist

Jakékoliv připomínky, návrhy změn, doplnění, nové zprávy apod. přivítá
Římskokatolická farnost Vítkov

© 2006

Aktualizace stránky:
17. 12. 2016