ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VÍTKOV
farní kostel nanebevzetí panny marie

  

 


Aktivní stránka: Novinky >   Souvislosti s koronavirem 2020 

     

Pravidla pro realizaci bohoslužeb - od 27. dubna 2020
 

 •  V bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob), což s sebou přináší omezení počtu účastníků bohoslužeb
   

 • Účastníci si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně vydesinfikují ruce
   

 • Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie
   

 • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady
   

 • Duchovní si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po ní
   

 • Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat.
   

 • Bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče.
   

 • Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.
   

 • Obdobná pravidla platí pro svatby a křty.
   

 • Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí.

 • Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Toto je citace z vyjádření ČBK k obnovení bohoslužeb (17. dubna 2020)

TOPlist

Jakékoliv připomínky, návrhy změn, doplnění, nové zprávy apod. přivítá
Římskokatolická farnost Vítkov

© 2006

Aktualizace stránky:
18. 04. 2020