ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VÍTKOV
farní kostel nanebevzetí panny marie

  

 


Aktivní stránka: Kostely, kaple >  Oprava nového kostela 

 

Opravy vítkovské dominanty před dokončením
 

D:\Media\Foto\_Cirkev\Kostel novy\__Regenerece_VK\DSCF5781a.jpgProbíhající oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie se pomalu chýlí ke konci. Byla již provedena oprava:

  •  střechy na celém kostele včetně krovů, výměny bednění a nové pokrytí ze šablon imitujících břidlici v kombinaci s měděným oplechováním a okapovým systémem, rovněž zastřešení sanktusníku a hlavní věže kostela včetně repasí poškozených zdobných prvků na střechách (kříže, fiály)

  • celé fasády včetně restaurování řady kamenných prvků, obnovy omítek, čištění a spárování v místech poškození, oprav dřevěných žaluzií, demontáže sítí z oken

  • poškozených kamenných schodišť, dřevěných stropů v prostoru věže a balkónového zábradlí na věži

  • ciferníku a ručiček věžních hodin

  • kompletně nový hromosvod

Zbývá dokončení některých kamenných součástí fasád, dokončuje se nové WC a podlaha v sakristii. Dále bude provedena výmalba na klenbách a na zdech v místech, kde došlo k poškození vlivem zatečení.

Podle současného harmonogramu budou práce ukončeny do 10. 9. 2014. Celkové předpokládané náklady projektu se přibližují 11 mil. Kč. Oproti rozpočtu, který vzešel ze soutěže na stavební práce, došlo k navýšení v důsledku víceprací o 1,3 mil. Kč. Jednalo se především o nutné řešení statického zajištění kamenné korunní římsy kolem celého kostela, jejíž nutnost se projevila po postavení lešení a demontáži střešní krytiny (římsa na mnoha místech vypadávala). Další vícepráce se týkaly nutnosti většího rozsahu oplechování části střech a věží, než předpokládal původní projekt a rovněž změny krytí nároží na střechách, kdy oproti stavu před opravou jsou nyní na základě požadavků orgánu státní památkové péče nároží kromě oplechování ještě překryta střešními šablonami. Další vícepráce byly na cifernících a ručičkách hodin, které jsou nakonec kompletně nové.

Z evropské dotace z ROP Moravskoslezsko by mělo být proplaceno celkově 8,5 mil. Kč, z dotace města Vítkov 0,5 mil. Kč, z Česko-německého fondu budoucnosti 0,4 mil. Kč, z daru Biskupství ostravsko-opavského 0,5 mil. Kč. Dotace tedy celkově pokryjí  9,9 mil. Kč. Zbývající prostředky ve výši 1,1 mil. Kč musí zajistit Římskokatolická farnost Vítkov. Obyvatelé, kteří pravidelně navštěvují bohoslužby, již věnovali ve sbírkách v kostele částku 190.000 Kč. Přesto zbývá ještě přibližně 900.000 Kč, které farnost potřebuje získat. Proto se chceme obrátit i na širokou veřejnost formou veřejné sbírky, která byla v srpnu povolena Moravskoslezským krajem. 

Pokud se domníváte, že tato vítkovská dominanta je hodna vaší pozornosti a že její oprava je přínosem nejen pro farnost, ale také pro celé město, přispějte, prosím, jakoukoliv částkou na speciální účet zřízený u České spořitelny pro potřeby dofinancování oprav. Číslo účtu: 3689593339/0800.

 

S poděkováním za vaši podporu i dary

       P. Miroslav Ševiola,

farář Římskokatolické farnosti Vítkov.

 

Vítkov, září 2014

 

 

 

    

TOPlist

Jakékoliv připomínky, návrhy změn, doplnění, nové zprávy apod. přivítá
Římskokatolická farnost Vítkov

© 2006

Aktualizace stránky:
25. 09. 2014