ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VÍTKOV
farní kostel nanebevzetí panny marie

  

 

 


Aktivní stránka: Přechodná stránka >   Tříkrálová sbírka 2022 

 

Také v roce 2022 ve Vítkově byla úspěšná Tříkrálová sbírka

 

      I když průběh Tříkrálové sbírky byl podstatně ovlivněn pandemií viru Covid 19, nemají se farníci i ostatní občané Vítkova a blízkého okolí zač stydět.

     V úterý 18. ledna 2022 dopoledne byly pod dohledem pracovnice Městského úřadu otevřeny zapečetěné "kasičky tří králů" a spočítán jejich obsah.

     A kolik bylo v jednotlivých kasičkách?
 

kasička v kostele

4.870 Kč

kasička lékárně PANAX

3.563 Kč

kasička v infocentru MěÚ

4.078 Kč

kasičky koledníků ve Vítkově

26.575 Kč

kasičky koledníků v Klokočově

5.761 Kč

kasičky koledníků v Prostředním Dvoře

2.462 Kč

kasičky koledníků ve Lhotce

1.590 Kč

 

      Celkem dary představovaly částku  48.899 Kč. Na to, jaká je letos situace, je to velmi dobrá částka a všichni dárci zaslouží upřímné poděkování za projevenou štědrost!

      Koordinátorka sbírky pro Vítkov paní Hedvika Satková děkuje všem, kteří roznesli tříkrálová přání do schránek domácností, ať už s kasičkou nebo bez. Rovněž těm, kteří byli ochotni vzít si na starost veřejné pokladničky. A samozřejmě všem dárcům.

      Pán Bůh zaplať vám všem!

Podklady poskytl pan Josef Prusek       

          

TOPlist

Jakékoliv připomínky, návrhy změn, doplnění, nové zprávy apod. přivítá
Římskokatolická farnost Vítkov

© 2006

Aktualizace stránky:
20. 01. 2022